Krankheit

Frühe infantile epileptische Enzephalopathie 11 (EIEE11)

EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY, EARLY INFANTILE, 11; EIEE11

OMIM: 613721

Synonyme

Gen locations