Krankheit

Erbliche Tumorerkrankungen - verschiedene Panels

Hereditary Cancer Syndromes - panels

OMIM:

Synonyme

 • Paragangliom-Phäochromozytom-Syndrom
 • Schilddrüsenkarzinom
 • Gastrointestinaler Stromatumor
 • Magenkarzinom
 • Pankreaskarzinom
 • HNPCC / Lynch Syndrom
 • Juvenile Polyposis
 • Kolorektale Karzinome
 • Polyposis Coli
 • Sessil serratierte Polyposis
 • Hereditäres Mamma- und Ovarialkarzinom
 • Hereditäres Mammakarzinom
 • Nierenkarzinom

Gen locations